Boeken
Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
Productie cement voor de bouw met CO 2 -uitstoot Cement wordt gemaakt door klei en kalksteen bij zeer hoge temperatuur te “sinteren”. De ontstane “cement” wordt zeer fijn gemalen en als cement voor o.a. beton verkocht. Twee belangrijke chemische processen bij de cementproductie zijn: 1. zorgen voor een hoge temperatuur door verbranding van (fossiele) brandstoffen. Hierbij komt CO 2 vrij. 2. ontleden van kalksteen CaCO 3 en sinteren met klei. Hierbij komt CO 2 vrij.

1.

Verbranding van steenkool C of aardgas CH

4

geeft benodigde hoge temperatuur

“steenkool” verbranden C + O 2 ----------> CO 2 + warmte of “aardgas verbranden” CH 4 + 2 O 2 ---------> CO 2 + 2H 2 O + warmte 2. Hoge temperatuur: ontleden van kalksteen CaCO 3 en sinteren met klei. kalksteen verwarmen CaCO 3 + warmte ----------> CaO + CO 2 Bij zowel de verbranding van steenkool/aardgas als de ontleding van kalksteen komt CO 2 vrij. De ontleding van kalksteen is verantwoordelijk voor 60% van de CO 2 -uitstoot . Wereldwijd is de productie van cement verantwoordelijk voor 4% van alle CO 2 -uitstoot!
<<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info