Boeken
Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
Uitstoot CO 2 door verbranding (fossiele) brandstoffen Brandbare stoffen in het dagelijks leven bestaan uit moleculen met koolstofatomen C, waterstofatomen H en soms zuurstofatomen O. Als de brandbare stof verbrandt, reageren de moleculen ervan met luchtzuurtsof O 2 . De in het molecuul aanwezige C atomen reageren tot CO 2 , de H atomen tot H 2 O . Voorbeelden van verbranding van brandbare stoffen (brandstoffen): ‘steenkool’ C + O 2 ------> CO 2 + warmte waterstof H 2 + O 2 ------> H 2 O + warmte ‘aardgas’ CH 4 + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte butaangas C 4 H 10 + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte ‘benzine’ C 8 H 18 + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte Ook moleculen met C, H en O in planten en dieren zijn brandbaar glucose C 6 H 12 O 6 + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte suiker C 12 H 22 O 11 + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte ‘hout’ ( C 6 H 10 O 5 ) n + O 2 ------> CO 2 + H 2 O + warmte Tussen ‘aanhalingstekens’ betekent dat de stof het hoofdbestanddeel is van de genoemde stof. Bij deze verbrandingsreacties komt warmte-energie vrij. Klik voor ‘kloppend’ maken Klik voor geen coefficiënten
<<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info