Boeken
Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
Berekening CO 2 in Nederland onder stolp Als de CO 2 uitstoot van Nederland boven Nederland zou blijven hangen (en dus niet zou ‘verwaaien’), hoe snel zou het CO 2 gehalte dan toenemen? Uitwerking Op elke m 2 aarde rust standaard ongeveer 10.000 kg lucht. Hiervan is 0,042 volume% CO 2 = 0,042 x (44/29) = 0,064 massa% CO 2 Immers CO 2 is ‘zwaarder’ dan lucht. Lucht bevat 0,042 volume% CO 2 . Lucht heeft een gemiddelde molmassa van 29 (= 0,79x28+0,20x32+0,01x40). CO 2 heeft een molmassa van 44. Volume% CO 2 omrekenen naar massa%: 0,042 vol% = (44/29) x 0.042 massa% = 0,064 massa% CO 2 in de lucht. Dus 0.064% van 10.000 kg/m 2 lucht betekent standaard 6,4 kg CO 2 op elke m 2 . In Nederland stootten we in 2019 met zijn allen (inclusief industrie, verkeer enz.) totaal ruim ongeveer 180 miljoen ton CO 2 uit. Dat betekent dat we in dat jaar 1,8 x 10 11 kg/4,1x1010 m 2 op elke m 2 de hoeveelheid van 4,4 kg/m 2 van CO 2 uitstoten. Dat is afgerond 2/3 van de 6,4 kg die standaard in lucht zit. Elke 1,5 jaar komt er dus afgerond 0.04% volumeprocent CO 2 bij.
<<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info