Boeken
Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
Ammoniak voor de productie van kunstmest Stikstof uit de lucht N 2 kan niet door planten worden opgenomen. Planten kunnen voor de opbouw van hun eiwitten slechts “gebonden” stikstof als (kunst)mest uit de bodem opnemen. Er is in de wereld onvoldoende dierlijke mest voor de voedselproductie van de mensheid. Begin vorige eeuw wist Frits Haber ammoniak NH 3 (basis voor kuntsmest) te maken.

1.

Productie ammoniak NH

3

Stikstof N 2 laten reageren met waterstof H 2 . Er ontstaat ammoniakgas. N 2 + 3 H 2 ----------> 2 NH 3 Hierbij ontstaat geen CO 2 . 2. Bij hoge temperatuur reageert aardgas CH4 met water Het (grijze) waterstofgas H 2 wordt echter geproduceert met behulp van aardgas CH 4 en water H 2 O . Hierbij ontstaat - naast waterstof - wel CO 2 . CH 4 + 2 H 2 O ---------> CO 2 + 4 H 2 Als er “groene” waterstof zou worden gebruikt ipv aardgas, onstaat er geen CO 2 . Wereldwijd is de productie van kunstmest verantwoordelijk voor x % van alle CO 2 -uitstoot! Zonder kunstmest kan minder dan de helft van de wereldbevolking worden gevoed!
<<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info